Sådan arbejder Insight

Fra behovsafdækning til handlingsplan
 
Målet for en analyse er altid at give ledelsen den rette viden og det bedste grundlag for at træffe vigtige beslutninger for forandringer og fremtidige strategier.
 
Insight er meget bevidst om, at undersøgelser altid er en del af en proces, der i sidste ende skal føre til, at virksomheden præsterer bedre.
 
Insight arbejder derfor altid tæt sammen med den enkelte virksomhed gennem hele processen. Samarbejdet består af løbende rådgivning og sparring gennem hele forløbet.
 
Herudover består en væsentlig del af samarbejdet i træning af ressourcepersoner i virksomheden i brugen af lederrapporter og håndtering af analyseresultater.
 
 
Et typisk forløb omkring analyser og målinger hos Insight:
 
•  Behovsafdækning
     – Fastlæggelse af organisatoriske mål, anvendelsesområder og tidsplan
 
•  Undersøgelsesdesign
    – Design og test af bedst egnede spørgeskema, præsentation af testresultat og
   hjælpeværktøj
 
•  Gennemførelse af analyse
    – Dataindsamling, dataanalyse og indledende konsekvensvurdering
 
•  Afrapportering
    – Resultat- og konsekvensvurdering, prioritering af indsatser og handlingsplan
 
•  Implementering
    – Implementering og opfølgning på handlingsplaner


Insight Incorporated | Møllegade 32, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 60 20 10 50 | kontakt@insight-inc.dk