Ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering med 180° eller 360° analyse
 
En ledelsesevaluering er et værktøj til målrettet ledelses- og lederudvikling.
 
Det er væsentligt, at en ledelsesevaluering eller ledelsesvurdering bliver skræddersyet til den pågældende virksomhed, så de forhold, der evalueres på, tager afsæt i virksomhedskulturen samt virksomhedens egne ledelsesværdier og målsætninger.
 
Insight designer hver enkelt ledelsesevaluering med udgangspunkt i de ledere, som skal bruge evalueringen som et værktøj til udvikling af egne ledelseskompetencer, ledelsesfærdigheder og ledelsesadfærd.
 
Formålet med en ledelsesevaluering er ikke kun at give den enkelte leder indsigt i egen ledelsesadfærd. Det er ligeså vigtigt, at evalueringen efterfølgende kan bruges som et dialogværktøj mellem lederen og de medarbejdere, kolleger og chefer, som han eller hun arbejder sammen med i det daglige.
 
Insight har designet og gennemført ledelsesevaluering i både mindre organisationer og i organisationer med flere tusinde ledere. Insight designer ledelsesevalueringer med både 180° og 360° analyse.
 
 
Insight Incorporated | Møllegade 32, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 60 20 10 50 | kontakt@insight-inc.dk