Psykisk arbejdsmiljø & APV

Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og APV
 
Insight har stor erfaring med kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. Vores kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø bygger på NFA standard (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), hvor vi arbejder ud fra den mellemlange udgave af NFA´s spørgeskema.
 
Udgangspunktet i NFA’s mellemlange skema sikrer en grundig og tilbundsgående kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Samtidig er vores værktøj optimeret og udviklet i et samarbejde mellem virksomheder, erhvervspsykologer og certificerede arbejdsmiljøkonsulenter med mange års erfaring indenfor psykisk arbejdsmiljø.
 
Formålet med kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø er at give ledelse og medarbejdere mulighed for sammen at prioritere udviklingsområder, fastlægge relevante initiativer og implementere disse.
 
Derfor leverer Insight altid resultaterne i en form, der giver mening og er forståelig for både leder og medarbejder, skaber dialog og samtidig lægger op til handling.
 
Insight kan kombinere kortlægning af psykisk arbejdsmiljø kan med en Arbejdspladsvurdering (APV). Vi skræddersyr hver enkelt APV til virksomhedens faktiske forhold (kontorer, produktion, lager etc.), så de valgte målepunkter både er relevante og tilstrækkelige til afdækning af risici.
 
Vi har kortlagt trivsel og arbejdsmiljø i både mindre organisationer og i organisationer med mange tusinde medarbejdere. Vores metode findes i dag også på engelsk, og vi har kortlagt psykisk arbejdsmiljø så langt fra Danmark som i Kina.
Insight Incorporated | Møllegade 32, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 60 20 10 50 | kontakt@insight-inc.dk