Excellent Insight

Specialdesignede målinger og analyser
 
Indimellem kan virksomheder have brug for at undersøge helt specifikke områder.
 
Det kan fx være i forbindelse med et gennemført uddannelsesforløb eller i forhold til ny markedskommunikation.
 
Insight har stor erfaring med at udvikle og gennemføre specialdesignede undersøgelser både i og uden for virksomheden.
 
 
Interne specialdesignede undersøgelser kan være:

•  Kompetencemåling af ledere og medarbejdere (fx som 180° eller 360° analyse)

•  Undersøgelse af holdninger og værdier blandt ledere og medarbejdere

•  Effektmåling af fx gennemført uddannelsesforløb

 
 
Eksterne specialdesignede undersøgelser kan være:

•  Generelle markedsanalyser – herunder fx markedskendskab og imageanalyse

•  Kortlægning af præferencer til brug for service- og produktudvikling

•  Effektmåling på fx markedskommunikation og marketing

 
 
Kontakt Insight for mere information om specialdesignede analyser på
 
 
Insight Incorporated | Møllegade 32, 8000 Aarhus C  | Tlf.: 60 20 10 50 | kontakt@insight-inc.dk